Kraamzorg

Wil je er zeker van zijn dat je na de bevalling thuis de nodige deskundige hulp krijgt, dan is het belangrijk om al vroeg in de zwangerschap kraamzorg te regelen. Je moet aan je zorgverzekering doorgeven van welke kraamzorgorganisatie je gebruik wilt maken. Je verzekering neemt dan contact op met die betreffende kraamzorgorganisatie, waarna deze je informatie toestuurt. Dit moet in ieder geval voor de veertien weken zwangerschap gedaan zijn.

Na aanmelding bij een kraamzorgorganisatie wordt vastgesteld hoeveel uur kraamzorg je nodig hebt of krijgt. Dit is een inschatting op basis van je persoonlijke situatie. Deze wordt getoetst door de zorgverzekeraar. Bij de inschatting wordt rekening gehouden met enkele criteria, zoals je medische situatie, het wel of niet gaan geven van borstvoeding, de samenstelling van je gezin en de aanwezigheid van mantelzorgers. Gemiddeld wordt 45 tot 49 uur kraamzorg toegekend. In de loop van de zwangerschap en kraamtijd kunnen de omstandigheden veranderen. Het kan voorkomen dat je meer of minder zorguren nodig hebt. Om deze reden zijn er drie controlemomenten waarop het aantal uren kraamzorg opnieuw beoordeeld wordt.

Wanneer je jezelf aanmeldt voor kraamzorg, zal de kraamzorgconsulente in de loop van de zwangerschap contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek, wanneer je daar behoefte aan hebt. Dit intakegesprek kan telefonisch of door middel van een huisbezoek plaatsvinden.Tijdens dit gesprek krijg je voorlichting over de begeleiding van het kraambed en over hoe een kraamverzorgende in zijn werk gaat.

Bij bijzonderheden is er, zo nodig en met toestemming van jou, overleg van de kraamzorgconsulente met je verloskundige of de GGD (consultatieburo) om aan jou en je kindje zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen tijdens het kraambed en daarna.