Het intakegesprek

Fijn om elkaar te leren kennen tijdens een 1e gesprek.
Deze controle is erg uitgebreid. We vragen bijvoorbeeld naar medicijngebruik en eventuele operaties of ziekten. Ook lopen we met je na of er in de familie van jou of je partner bijzonderheden voorkomen die van belang zijn voor verdere begeleiding van jou en je baby, zoals aangeboren en/of erfelijke aandoeningen. Ook eventuele eerdere zwangerschappen worden besproken.

Natuurlijk kun je tijdens het intakegesprek ook zelf vragen stellen en informatie of aanvullingen geven over je eigen situatie.

We zullen, indien je dat graag wilt, verschillende onderzoeken bespreken waarmee de gezondheid van je kindje bekeken kan worden, zoals de NIPT test, de dertienwekenecho en de twintigwekenecho.  Verder komen er nog regelzaken, zoals kraamzorg, aan bod en krijg je een laboratoriumformulier mee om bloed af te laten nemen voor bloedonderzoek, waarbij je aansluitend aan de afspraak op het afnamelaboratorium in het ETZ in Waalwijk bloed kunt laten prikken.

Fijn als je voor je afspraak het intakeformulier al hebt ingevuld.
Breng tevens je identiteitsbewijs mee.

Na het intakegesprek zullen we toestemming vragen om je gegevens te bespreken met de gynaecoloog.
We bespreken welk zorgpad het beste bij jou past.  Dit kan natuurlijk gedurende de zwangerschap bijgesteld worden.
Doordat er een gezamenlijk dossier gevormd wordt, beschikken de verloskundige en de gynaecoloog altijd over dezelfde gegevens.