Het intakegesprek

Je partner is van harte welkom om tijdens de intake,de echo die daarbij wordt gemaakt en de latere zwangerschapscontroles aanwezig te zijn.

Tijdens het intakegesprek lopen we allereerst de algemene gegevens door. Daarna worden vragen gesteld over de gezondheid van jou en je partner. We vragen bijvoorbeeld naar medicijngebruik en eventuele operaties of ziekten. Ook lopen we met je na of er in de familie van jou of je partner bijzonderheden voorkomen die van belang zijn voor verdere begeleiding van jou en je baby, zoals aangeboren en/of erfelijke aandoeningen. Ook eventuele eerdere zwangerschappen, bevallingen en kraambedden worden besproken. Tevens willen wij tijdens dit gesprek een indruk krijgen van je leefomstandigheden. We bespreken ook je menstruatiecyclus, om zo een inschatting te kunnen maken van de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum.

Bij het eerste bezoek krijg je ook een echo aangeboden (indien de intake plaats vindt op de poli in het ETZ in Waalwijk), om te kijken of er sprake is van een levend vruchtje in de baarmoeder en om de zwangerschapsduur te bepalen. Later in de zwangerschap bepalen we de uitgetelde datum m.b.v. een termijnecho.

Natuurlijk kun je tijdens het intakegesprek ook zelf vragen stellen en informatie of aanvullingen geven over je eigen situatie. Het is verstandig eventuele vragen of opmerkingen van tevoren op te schrijven.

We zullen, indien je dat graag wilt, verschillende onderzoeken bespreken waarmee de gezondheid van je kindje bekeken kan worden, zoals de combinatietest en de twintigwekenecho.  Verder komen er nog regelzaken, zoals kraamzorg, aan bod en krijg je een laboratoriumformulier mee om bloed af te laten nemen voor bloedonderzoek, waarbij je aansluitend aan de afspraak op het afnamelaboratorium in het TweeStedenziekenhuis in Waalwijk bloed kunt laten prikken.

Het lichamelijk onderzoek dat we doen, bestaat uit het meten van de bloeddruk en het bepalen van je gewicht. Afhankelijk van het gewicht en de bijbehorende BMI aan het begin en het einde van de zwangerschap, zijn er bepaalde richtlijnen en protocollen waar wij ons regionaal aan dienen te houden. Daarom kan het zijn dat er op basis van jouw gewicht en BMI extra onderzoeken en/of controles moeten plaatsvinden. Wij zullen dit tijdens de intake uitgebreid met je bespreken.

Het is prettig om bij het intakegesprek gebruik te maken van een door jou ingevuld intakeformulier. Wanneer je het intakeformulier nog niet hebt ingevuld op de dag van je intakegesprek, neem dit dan mee. Breng tevens je identiteitsbewijs mee.

Na het intakegesprek zullen we toestemming vragen om je gegevens te bespreken met de gynaecoloog. De dienstdoende verloskundige heeft wekelijks overleg met de gynaecoloog in het TweeStedenziekenhuis. Er wordt dan bepaald wie de verantwoording van de zorg heeft of welke onderzoeken en controles eventueel extra nodig zijn tijdens de zwangerschap, de bevalling en/of het kraambed. Doordat er dan een gezamenlijk dossier gevormd wordt, beschikken de verloskundige en de gynaecoloog altijd over dezelfde gegevens. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is de werkwijze anders. Wanneer een medische indicatie bestaat of ontstaat, word je voor een afspraak naar de gynaecoloog gestuurd. Er wordt daarna besloten wie de rest van je zwangerschap en/of bevalling zal begeleiden.