Twintigwekenecho

Other languages
Tussen de 18 en 22 weken zwangerschapsduur kun je ervoor kiezen om structureel echoscopisch onderzoek (SEO) – beter bekend als de twintigwekenecho – te laten maken. Via deze echo wordt je ongeboren baby onderzocht op lichamelijke afwijkingen. Lichamelijke afwijkingen, zoals een open rug of een open schedel, kunnen tijdens het onderzoek worden ontdekt. Andere voorbeelden zijn hartafwijkingen, een breuk of gat in het middenrif, afwijkingen aan armen of benen, afwezigheid of afwijkingen aan de nieren en de botten, een waterhoofd, een breuk of gat in de buitwand. Ook wordt onderzocht of het kindje goed groeit, wordt de locatie van de placenta bepaald en wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater.

De uitslag van de echo krijg je tijdens het onderzoek. Wanneer er geen bijzonderheden tijdens de echo zijn gezien, wil dit niet altijd zeggen dat het kind gezond is. Niet alle afwijkingen worden namelijk gezien op de echo. Wanneer er wel bijzonderheden zijn gevonden, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek in de vorm van een uitgebreide echo, GUO genaamd, bij de gynaecoloog. Soms wordt er ook een vruchtwaterpunctie en bloedonderzoek aangeboden. Let wel: jij bepaalt bij elk onderzoek zelf wat je doet met de uitslag en of je vervolgonderzoek wilt.

Realiseer je dat de twintigwekenecho een medische echo is en geen pretecho. Er zijn geen kosten verbonden aan de echo. Deze worden vergoed door de verzekering.

Heb je behoefte aan meer informatie? Vraag dan om de folder op de praktijk of kijk op de site van het RIVM.

GUO
Een geavanceerd ultrageluidsonderzoek, afgekort GUO, is een uitgebreide medische echo. Het uitgebreid echoscopisch onderzoek is een vorm van prenataal onderzoek en wordt uitsluitend verricht in centra voor prenatale diagnostiek. Dit onderzoek wordt ook wel gedaan als vervolgonderzoek na de twintigwekenecho, bij gevonden lichamelijke afwijkingen bij de combinatietest en bij een verhoogd risico op Patausyndroom of Edwardssyndroom. Soms wordt ook met behulp van Doppler de bloedstroomsnelheid in de vaten van de baarmoeder en van de baby gemeten. Dit onderzoek is uitgebreider dan de twintigwekenecho en wordt verricht door zeer ervaren echospecialisten.