Prenatale screening

Other languages
Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. In de zwangerschap kun je je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen, zoals down- (trisomie 21), edwards- (trisomie 18) of patausyndroom (trisomie 13), een open rug of een hartafwijking. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor twee onderzoeken:

  • de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. Hieronder verstaan we de NIPT test.
  • 13 weken echo of de 20 wekenecho, dat is een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen Lees verder voor meer informatie

Je bepaalt zelf of je deze onderzoeken wilt laten doen. Tijdens de eerste afspraak vraagt de verloskundige of u meer wilt weten over deze screeningen. Hierop kan dan tijdens een apart gesprek, ingegaan worden op de mogelijkheden van prenatale screening.

Wil je je alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Op deze site vindt u ook een keuzehulp Bewust kiezen en tips over hoe je met je partner of anderen kunt bespreken of je deze onderzoeken wil laten doen. Verder kun je er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.