NIPT-test

Wat is de NIPT?
NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit uw arm. U loopt geen risico op een miskraam.

In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Let op: Hierbij wordt niet gekeken naar het geslacht-chromosoom, dit vanwege het wetenschappelijk onderzoek waaraan deze screening is verbonden.

De afnamelocaties zijn op dit moment: ETZ Waalwijk, ETZ Tilburg en JBZ

Wanneer gebeurt het onderzoek?
Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Hierbij zijn de eigen kosten €175. Deze kosten worden momenteel niet vergoed door de zorgverzekering.

Let op: 
Vanaf 1 april 2023 gaat er wat veranderen aan de NIPT, hierover zal nadere informatie volgen.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden. Dit heet: nevenbevindingen

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam ook bij de zwangere zelf. Dat noemen we nevenbevindingen.

Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Van elke 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

U moet zelf beslissen of u ook nevenbevindingen wilt weten

Als u voor de NIPT kiest, moet u zelf beslissen of u eventuele nevenbevindingen wilt weten. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

  1. U wilt uw kind alleen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Het laboratorium weet dan ook niet of er nevenbevindingen zijn.
    Of
  2. U wilt uw kind laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom én u wilt ook weten of het laboratorium nevenbevindingen heeft gevonden.
Kan iedere zwangere deelnemen aan de NIPT?

Nee, niet alle zwangeren kunnen kiezen voor de NIPT. De leeftijdsgrens is 15 jaar. Uw verloskundig zorgverlener zal nagaan of er bij u medische redenen zijn waardoor u niet kunt kiezen voor de NIPT. De NIPT geeft dan geen betrouwbare uitslag. Vrouwen die zwanger zijn van een tweeling kunnen ook niet altijd kiezen voor de NIPT.

De verloskundige zal hier meer over vertellen als dit voor jouw geldt. Meer informatie vindt je ook op http://www.meerovernipt.nl .

Als u kiest voor de NIPT doet u mee met een studie

U kunt alleen kiezen voor de NIPT als u meedoet met een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2 studie). Waarom is dat? In het buitenland is al meer ervaring met de NIPT. Daar is gebleken dat de NIPT een zeer betrouwbare test is. De minister wil nu laten onderzoeken hoe we in Nederland de NIPT zo goed mogelijk kunnen aanbieden. En wat vrouwen vinden van de NIPT. Als u kiest voor de NIPT, geeft u toestemming dat onderzoekers uw gegevens mogen gebruiken.

Ook het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), ook wel bekend als de twintigwekenecho, maakt deel uit van prenatale screening. Voor meer informatie kunt u terecht op  website van de prenatale screening

Wil je meer informatie over de NIPT-test, kijk dan op www.meerovernipt.nl.