Erkenning en ouderlijk gezag

Erkenning
Als je niet bent getrouwd of geen geregistreerd partner bent, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van je kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont.

De vader kan het kind erkennen op de volgende momenten:

  • Tijdens de zwangerschap: Er wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Tijdens de zwangerschap, voor de 24e week, is het handigste moment.
  • Bij de geboorteaangifte: Als dit jullie eerste kind is, moet de moeder bij de aangifte aanwezig zijn. Aangezien een geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte moet plaatsvinden, is het nogal belastend om mee te moeten gaan naar het gemeentehuis.
  • Op enig moment na de geboorte: Als de vader het kind niet tijdens de zwangerschap of de geboorteaangifte heeft erkend, kan dit later ook nog. Er wordt dan een aparte akte opgesteld, waarin de vader wordt erkend als de officiële vader van het kind.

Om een kind te kunnen erkennen moet de vader zelf naar de burgerlijke stand met schriftelijke toestemming van de moeder (Is het jullie eerste kind samen, dan moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn), minimaal 16 jaar zijn en een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kind te onderhouden.

De kosten voor de procedure van de erkenning zijn gratis, maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Ouderlijk gezag
Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag en ook geen omgangsrecht in het geval de relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht.