Informatie in diverse talen/ languages

Nederlands info over:
– Kinderwens?
– Zwanger zijn?
– Bevallen?
– Net ouders geworden?
www.deverloskundige.nl

Algemene informatie in verschillende talen www.deverloskundige.nl/folders.

Prenatale screening

Leven voelen

Echo 20 weken 
verschillende talen

Informatie in het Pools
http://www.polozna.nl

Groei van de baby 
verschillende talen

Stuitligging en versie 
verschillende talen

Voorbereiding bevalling 
verschillende talen

Pijn bij de bevalling verschillende talen
info pijn

Kraamzorg verschillende talen
kraamzorg

Anticonceptie Nederlands

Anticonceptie verschillende talen