Hoge bloeddruk / zwangerschapshypertensie

Bij iedere zwangerschapscontrole wordt je bloeddruk gemeten. Je krijgt een band om je arm die wordt opgeblazen. Dit kan een knellend gevoel geven. Er worden twee waarden afgelezen: de bovendruk en de onderdruk. De bloeddruk kan wisselen. Door angst of ernstige stress kan deze stijgen. Bij sommige zwangeren stijgt de bloeddruk tijdens het meten op het spreekuur. Van de vrouwen die voor het eerst zwanger zijn, krijgt 10-15%  een hoge bloeddruk (hypertensie).

Complicaties
Door een hoge bloeddruk kunnen zowel bij jou als bij het kindje complicaties optreden.

  • De nieren en de lever kunnen tijdelijk wat slechter gaan functioneren.
  • Er kunnen afwijkingen in de bloedstolling ontstaan.
  • De bloedtoevoer naar de moederkoek kan afnemen. Hierdoor kan de groei van de baby achterblijven en/of zijn of haar conditie achteruit gaan.

De kans op deze complicaties neemt toe, hoe hoger de bloeddruk wordt. Ook geldt dat hoe vroeger in de zwangerschap er sprake is van een stijgende bloeddruk, hoe hoger de kans op complicaties is.

Soorten en ernst van hypertensie

Zwangerschapshypertensie
Zwangerschapshypertensie is een hoge bloeddruk die het gevolg is van de zwangerschap. Vroeger werd er gesproken over zwangerschapsvergiftiging. Vaak treedt de hoge bloeddruk in de tweede helft van de zwangerschap op. De oorzaak is onbekend, maar waarschijnlijk spelen de aanleg en de ontwikkeling van de placenta in de eerste helft een rol.

Pre-eclampsie
Dit is een ernstigere vorm van zwangerschapshypertensie. Vaak worden er tekenen gevonden van tijdelijk orgaanschade.

Eclampsie en HELLP
Dit zijn ernstige vormen van zwangerschapshypertensie. Ze komen gelukkig weinig voor.

Chronische of pre-existente hypertensie
Dit een hoge bloeddruk die al voor de zwangerschap aanwezig is. Ongeveer eenderde van de zwangeren met een hoge bloeddruk heeft deze vorm. Wanneer de hoge bloeddruk al voor de zwangerschap bestond, worden er controles door de gynaecoloog geadviseerd.

Klachten en verschijnselen
Veel zwangeren met een lichte zwangerschapshypertensie hebben geen klachten. Bij de ernstigere vormen kunnen de volgende klachten voorkomen:

  • Hoofdpijn
  • Gezichtsstoornissen zoals vaag zien, lichtflitsen of sterretjes zien
  • Misselijkheid/braken
  • Gevoel van een strakke band om hoofd of bovenbuik
  • Pijn in de bovenbuik of tussen de schouder bladen
  • Plotseling vocht vasthouden in bijvoorbeeld gezicht, handen en voeten

Wanneer je één of meer van bovenstaande klachten hebt, neem dan altijd contact op met je verloskundige. Er wordt dan zo nodig een extra controle verricht, of je controle wordt eventueel vervroegd. Zo nodig word je doorverwezen naar de gynaecoloog voor een extra controle. In een enkel geval kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn.