Omgang met klachten

Onze praktijk probeert zich zorgvuldig in te zetten voor goede zorg omtrent je zwangerschap, bevalling en kraambed. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over een situatie of voorval. Wij willen je vragen om dit bespreekbaar te maken. Het zou vervelend zijn als je er mee blijft zitten.

Als je het lastig vindt om het met de desbetreffende verloskundige te bespreken, mag je het ook voorleggen aan een andere collega. Ook kun je ons hier schriftelijk over benaderen.

Wij nemen graag de tijd om rustig met je te praten.

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.

Wanneer je niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht, kun je deze desgewenst voorleggen bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, de KNOV. Deze commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren en zo nodig aanbevelingen doen aan de verloskundige.

De commissie probeert, zoals de bedoeling van de wet is, de klachtenprocedure zo min mogelijk te juridiseren en niet langer dan vier maanden te laten duren. Wil je meer informatie? Kijk voor meer informatie op de site van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen.