Jouw privacy

Zorgverleners die betrokken zijn bij het verloop van je zwangerschap, bevalling en kraambed, zoals een verloskundige, gynaecoloog of huisarts, registreren gegevens over het verloop van de zorg. Dit is nodig voor een goede begeleiding van jou en je kind. Alleen wanneer dat nodig is, worden gegevens uitgewisseld met of verstrekt aan andere hulpverleners. Hiervoor zullen we aan het begin van de zorg om jouw toestemming vragen.

Waarom registratie?
Wanneer je besluit om deel te nemen aan één of meer onderzoeken, zoals het bloedonderzoek, de combinatietest, de twintigwekenecho of de hielprik, worden hiervoor medische persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de screening, maar ook om de kwaliteit van zorg rondom de zwangere en de pasgeborene te kunnen verbeteren en te bewaken. Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om het onderzoek bij jou en je kind goed uit te kunnen voeren.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek vindt bijna altijd uitsluitend plaats met anonieme gegevens. Hierbij zijn voorzorgsmaatregelen getroffen, zodat de gegevens niet naar jou of je kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor wetenschappelijk onderzoek nodig.

Tijdens het intakegesprek wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van gegevens. Wanneer je besluit om geen toestemming te geven, zal dit in geen geval invloed hebben op de zorg die wij je bieden.