Informed consent

In de wet WGBO wordt beschreven dat patiënten goed geïnformeerd moeten worden over hun behandeling, zodat ze zelf een weloverwogen keuze kunnen maken over hun behandeling (informed consent).

De zorgverleners van Nuvola willen jou en je partner/ naasten steeds zo goed mogelijk informeren over de nodige onderzoeken en  (be-)handelingen en daarbij uitleggen waarom deze nodig zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het controleren van de gezondheidssituatie van moeder en die van het ongeboren kind, bijvoorbeeld bloeddruk meten, polscontrole, meten van temperatuur, luisteren naar het hartje van de baby, maken van een echo;
  • Het verrichten van onderzoeken ten behoeve van controle tijdens de zwangerschap en bevalling, bijvoorbeeld een inwendig onderzoek;
  • Het verrichten van handelingen ten behoeve van de zorg rondom de bevalling, bijvoorbeeld het breken van de vliezen of hechten.

In sommige spoedsituaties kan het voorkomen dat er niet genoeg tijd is om voldoende te informeren en expliciet toestemming te vragen voor handelingen die niet bij iedere cliënt nodig zijn. Daarom vragen we vooraf toestemming voor de volgende handelingen:

  • Medicijninjectie in de bovenbeenspier of bilspier ter vermindering van bloedverlies
  • Het inbrengen van een infuus op indicatie tijdens de bevalling voor vochttoediening
  • Plaatsen van blaaskatheter
  • Episiotomie, oftewel een ‘knip’ tijdens de bevalling

Wanneer je bij Nuvola onder controle bent, gaan we ervan uit dat je instemt met de zorg en behandeling van Nuvola.
Indien er behandelingen zijn, waarvan je niet wil dat wij deze uitvoeren, moet je dit met je zorgverlener bespreken.
Dit kan je het beste al voor de bevalling bespreken. Bij een acute situatie kan dit mogelijk niet meer besproken worden, omdat je op dat moment acute zorg nodig hebt en er geen tijd is voor uitleg.