Medische echoscopie

In een zwangerschap worden een aantal echo’s gemaakt met een medische indicatie.
Nuvola heeft de mogelijkheid dit aan te bieden binnen eigen praktijk, omdat een aantal van onze verloskundigen tevens echoscopistes zijn. Een van onze speerpunten: persoonlijke zorg!
De zorgverzekeraar vergoedt een beperkt aantal medische echo’s.

Vitaliteitsecho
Een vitaliteitsecho kan gemaakt worden rond 8 weken zwangerschap. Voor deze termijn is het nog onbetrouwbaar metingen te verrichten met echoscopie.
Indien er sprake is van bloedverlies, zal de zorgverzekeraar deze echo vergoeden.
In andere gevallen zullen wij deze echo aanbieden als service van Nuvola.
Er zullen geen kosten voor in rekening worden gebracht.
De echo is niet geschikt om een termijn te bepalen, daarvoor is het te vroeg. Wel kan gekeken worden of er een hartje klopt, of het een eenlingzwangerschap betreft en of de zwangerschap mooi in de baarmoeder groeit.
Omdat de echo in de vroege zwangerschap gemaakt wordt, zal deze echo vaginaal gemaakt worden om de baarmoeder goed zichtbaar te krijgen met het betrouwbaarste beeld.

Termijnecho
Deze echo wordt gemaakt rond 10-12 weken zwangerschap. Vaak lukt dit via de buik. Met deze termijn is het betrouwbaar metingen te doen om het aantal weken zwangerschap te bepalen.
De echo zal door de zorgverzekeraar vergoed worden.

20 weken echo
Info in het Nederlands en andere talen

Groei echo
De groei echo’s worden meestal verricht bij een termijn tussen de 26-34 weken zwangerschap.
Er worden metingen verricht van het buikje, bovenbeen en het hoofdje om te kijken of het kind voldoende groeit. Ook wordt de hoeveelheid vruchtwater gemeten.
Soms is het nodig deze groeimetingen in de zwangerschap te herhalen.
Deze echo’s worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Echo placentalokalisatie
Soms ziet de echoscopiste op de 20 weken echo de placenta op een bepaalde plaats liggen, die aanleiding geeft hier nogmaals naar te kijken via een echo. Vaak gebeurt dit rond 32 weken zwangerschap.
Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Echo ligging
Een liggingsecho wordt gemaakt om te bepalen of een baby met het hoofd naar beneden ligt. De meerderheid van de kinderen, zo’n 95%, zal richting het einde van een zwangerschap met het hoofd naar beneden gaan liggen. Als hierover twijfel bestaat, wordt rond 34-35 weken deze echo gemaakt. Indien er geen sprake is van een hoofdligging, kan de echoscopiste meteen kijken of er een oorzaak te zien is van de stuit- of dwarsligging. Het kan bijvoorbeeld liggen aan de hoeveelheid vruchtwater, of de plaats van de placenta.
Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Via de volgende link kunt u een afspraak maken voor medische echoscopie
Afspraak maken