Stemmingswisselingen

Er verandert veel als je zwanger bent, ook hormonaal. Het zijn waarschijnlijk vooral de wisselingen in je hormoonhuishouding die ervoor zorgen dat je tijdens de zwangerschap te maken kunt krijgen met vermoeidheid en stemmingswisselingen. Het is goed om jezelf serieus te nemen, maar je stemmingen te zien als buien die nou eenmaal af en toe komen. Loopt het uit de hand en heb je het gevoel dat je je emoties niet meer onder controle krijgt, neem dan contact op met je verloskundige of de huisarts.