De gehoorscreening

De taalontwikkeling bij een kindje begint al op zeer jonge leeftijd. Om met taal in aanraking te komen is een goed gehoor van belang. Daarom wordt rond de vijfde dag na de geboorte, tegelijkertijd met de hielprik, door een medewerkster van de GGD een gehoortest (gehoorscreening) uitgevoerd. Dit is een eenvoudige test waarbij het kindje een klein dopje in beide gehoorgangen krijgt. Dit dopje zendt geluidsgolven uit naar het gehoororgaan, dat vervolgens weer signalen terug stuurt wanneer het kindje kan horen. Het apparaatje meet deze signalen.

Het komt soms voor dat de test niet in één keer lukt. Vaak is vocht in het oortje de oorzaak. Om de kans hierop zo klein mogelijk te maken, is het verstandig om je kindje op de dag van de gehoortest niet in bad te doen. Als de test niet lukt, wordt hij een aantal dagen later herhaald. Is de test voor één of beide oortjes niet geslaagd, dan volgt er via de huisarts een verwijzing voor verder onderzoek in een audiologisch centrum.

Kijk voor meer informatie op de site van het RIVM.