Hielprik en gehoorscreening

Bij alle pasgeborenen wordt een landelijke screening uitgevoerd. Het gaat hierbij om de hielprik en om de gehoorscreening.