Geboorte-aangifte

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen 3 dagen na de geboorte worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Je moet hiervoor eerst een afspraak maken. De dag van de bevalling telt daarbij niet mee. Zit er in deze periode van drie dagen een weekend of feestdag waarop het gemeentehuis gesloten is, dan wordt de periode verlengd, zodat je altijd tenminste twee werkdagen de tijd hebt.

Bij de geboorte-aangifte wordt een geboorteakte opgemaakt, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van je kind.

Meestal doet de vader of partner geboorte-aangifte. Wanneer dit niet kan, moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte.

Om geboorte-aangifte te doen, heb je een bewijs van geboorte nodig van je verloskundige of het ziekenhuis. Tevens moet je je legitimatiebewijs en eventueel je erkenningsakte of huwelijks- of partnerschapsboekje, als je je kind wilt laten bijschrijven, meenemen.

Aan de aangifte van een geboorte zijn geen kosten verbonden. Na de aangifte krijgt je kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt het kind ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).