Risico’s op het werk

Zowel bij mannen als bij vrouwen kan werk invloed hebben op de vruchtbaarheid en de gezondheid van je kind. Denk daarbij aan schadelijke invloeden van oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, narcosegassen, medicijnen tegen kanker, zware metalen of andere chemische gassen. Maar ook straling of een omgeving waarin een verhoogde kans op infecties is, heeft invloed op je vruchtbaarheid.

In principe is je werkgever verplicht om van alle schadelijke stoffen in het bedrijf gegevens bij te houden. Ook is de werkgever verplicht je te informeren, hoe je veilig met deze stoffen kan werken en beschermende maatregelen kan treffen.